Author Archive

Sälja skraplotter – en bra inkomstkälla för simklubben!

När det gäller alla de klubbar och sällskap som finns inom olika sporter så drivs dessa för det mesta ideellt och är ytterst beroende av alla de medlemsavgifter och statliga bidrag de kan få in för att kunna driva sin verksamhet. Här finns det klubbar och sällskap som har kommit

Simsällskap behöver bra tränare

För att en simklubb eller ett simsällskap ska kunna fungera på ett bra och effektivt sätt kommer det att behövas ledare och tränare för att driva verksamheten. Dessa är oftast personer med den kunskap som krävs och vilka ställer upp ideellt av ett intresse för sporten. Om sedan simsällskapet

Varför drivs simsällskap och andra klubbar ideellt?

Det flesta klubbar och sällskap som har registrerat sig som föreningar drivs på ideell basis. Här kan du snabbt ställa dig frågan varför det måste vara på det sättet. Skulle det helt enkelt inte bara gå att ta ut tillräckligt stora avgifter så att den verksamhet som ska bedrivas

Österby – En stad med ett simsällskap

Österby är en mindre stad i Sverige som ligger i Uppsalaregionen, vilket inte är så långt från den svenska huvudstaden Stockholm. I denna lilla stad med något över 2000 invånare, finns det ett simsällskap som har haft ganska stora framgångar inom svensk tävlingssimning på det lokala planet. Detta simsällskap

Att vara den som älskar att simma

När du nästan är som en fisk i vattnet, då kommer du förmodligen också att vilja simma så mycket som möjligt. Här kan du ägna dig åt simning som motion eller så kan du gå så långt att du börjar träna på riktigt, samt går med i en simklubb

På djupt vatten

Även om de flesta av oss kan simma kommer det inte automatiskt betyda att det saknas en rädsla för vatten. Här kan det fortfarande vara så att vissa människor helt enkelt inte alls gillar när vattnet är så djupt så att de inte kan stå. Det handlar om att

Lär dig simma

Det är väldigt roligt att simma och det är också något som bidrar till att många människor faktiskt tar sina barn till simhallar redan i mycket låg ålder. Det är en bra aktivitet både för oss vuxna för att kunna ha roligt med barnen, samtidigt som de flesta även

Olika simsätt inom simning

Egentligen så kommer du som vill vara den som håller dig ovanför vattenytan inte att behöva kunna mera än att sprattla med armar och ben på ett rytmiskt och avslappnat sätt. Här kan detta mätas om du jämför simkunnigheten bland olika länder i världen. På en del platser så