Varför drivs simsällskap och andra klubbar ideellt?

SimsällskapDet flesta klubbar och sällskap som har registrerat sig som föreningar drivs på ideell basis. Här kan du snabbt ställa dig frågan varför det måste vara på det sättet. Skulle det helt enkelt inte bara gå att ta ut tillräckligt stora avgifter så att den verksamhet som ska bedrivas kan stå på egna ben? Nej, tyvärr är det inte så enkelt. Här är det oftast ingen som vill betala massor av pengar för att gå med i en förening för att till att börja med utöva sin hobby eller för något de bara är lite intresserade av.

Av den anledningen kommer de flesta sällskap och klubbar att vara beroende av statliga bidrag, vilket är något som ges till varje förening om den bedriver en schemalagd verksamhet med det antal träffar och medlemmar som krävs för att detta stöd ska betalas ut. I och med att många av de sällskap och klubbar som finns drivs ideellt kommer det även att behövas de som är kunniga och har ett intresse av att vara ledare i klubbarna utan att få någon lön för det. Här finns det faktisk ett stort antal människor som är villiga att göra det och därför blir det möjligt att driva många sportklubbar på ideell basis.

Varför klubbarna måste drivs ideellt är helt enkelt att det inte finns pengar i föreningen att betala de personer som jobbar i den. Det beror på att det finns så många föreningar som ligger på ett så lågt och okänt plan att det inte finns någon som vill gå i och sponsra dem.Dock är det mycket lättare för alla föreningar som bedriver någon form av sport att få sponsorer än det är för många andra föreningar med andra intressen, som är i stort sätt helt osynliga i samhället för alla som inte är medlemmar.