Lär dig simma

Learn to swimDet är väldigt roligt att simma och det är också något som bidrar till att många människor faktiskt tar sina barn till simhallar redan i mycket låg ålder. Det är en bra aktivitet både för oss vuxna för att kunna ha roligt med barnen, samtidigt som de flesta även vill skapa trygghet för barnen i vatten redan när de är mycket små. Det brukar inte vara före barnen kommer upp i en ålder av mellan fem till åtta år innan de lär sig simma. För en del tar det kortare eller längre tid också och det beror ibland på hur du som förälder har agerat och vilken förmåga du har att själv lära ditt barn att simma.

För många barn är det dock så att de lär sig simma i en simskola med hjälp och ledning av en utbildad simlärare. Det är just därför som barnet måste nå upp till en viss ålder innan det är möjligt att anmäla dem till en sådan skola. Dessa simskolor brukar vara mest aktiva och finnas till hands under den period som de vanliga skolorna inte har någon verksamhet, samt att mamma och pappa även kan ha semester och tid till detta.

De som driver de flesta simskolor, brukar i allmänhet vara någon av de simklubbar eller simsällskap som finns, eller så kan det också vara kommunen som driver dem i egen regi. I det fall som kommunen driver dem kan de vara helt gratis, men när det är en utomstående förening som har ansvaret brukar dessa simskolor vara förknippade med en mindre avgift. Det bästa du kan göra för ditt barn är att förbereda dem för detta och lära dem att inte vara rädda för vatten innan du anmäler dem till en simskola, så kallad vattenvana. Om barnet har viss kännedom om hur man beter sig i och kring vatten från start, kommer simskolan fungera bra.